បដា ១
បដា ២
បដា ៣-២

Anping County Zhining Wire Mesh Products Co., Ltd.

បំពេញការពេញចិត្តរបស់អ្នកជាមួយនឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់យើង។

អំពី​ពួក​យើង (9​)

អំពី​ពួក​យើង

ការសាកសួរ
របង

របង

ការមកដល់ថ្មី។

Anping County Zhining wire mesh Products Co., Ltd.មានទីតាំងនៅ Anping Town "The Hometown of Wire Mesh" ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "មូលដ្ឋានផលិតកម្ម និងចែកចាយនៃ Wire Mesh"។

មើលកាតាឡុកទាំងអស់។
ព័ត៌មានចុងក្រោយ
  • ChainLinkFence
  • របង ២
  • របង ៣
  • របង ៤
  • របង ៥
  • របង